İskan Nedir? İskansız Ev Alınır mı? Daire Alımında Kritik Uyarılar!

0
55

İskan Belgesi (Yapı Kullanma İzin Belgesi), kısaca “bu bina kullanıma, yaşamaya uygundur” belgesidir. Yapı ruhsatı alınan ve biten inşaatın projesine,mimari ve fenni kurallara, uygun şekilde, eksiksiz, ruhsatta belirtildiği gibi tamamlanması sonrası belediyenin imar birimi tarafından verilir. İskansız ev nedir? İskan nedir? İskansız ev alınır mı? Gibi sorularınızın cevabını bu haberimizde detaylıca paylaşacağız.

Yapı kullanma izninin verilebilmesi için, inşaatın yapı ruhsatını aldığı tarih baz alınarak 2 yıl içinde inşaatına başlaması gerekmektedir. Başlamazsa ruhsat iptal edilebilir.Ve 5 yıl içinde de bitirilmiş olması gerekmektedir, aksi takdirde yine Yapı Kullanma İzin Belgesi iptal edilebilir.

İskansız evin dezavantajları nelerdir?

Herkesin hayatında bir garanticilik olarak gördüğü “başımı sokacak bir evim olsun” cümlesi bile yakında “başımı sokacak iskanlı bir evim olsun” olarak değişirse hiç şaşırmamak gerekir. İskan belgesi olmamasından dolayı aşağıdaki problemler yaşanabilir:

*İskan Belgesi olmadan kat irtifaklı tapular, kat mülkiyetine çevrilemez. Yani kat irtifakı, inşaat sırasında geçerli olan geçici bir belge olduğundan; inşaat bitiminde İskan Belgesi ‘ nin olması koşuluyla kat mülkiyetine çevrilmesi gereken bir ara belgedir.

* İskan Belgesi olan evlere, İskan Belgesi olmayan (arsa tapusu, kat irtifakı gibi…) evlerle kıyaslandığında çok daha kolay banka kredisi onayı verilmektedir.

*Eğer bir konuta projeye uygun bir şekilde yapılmadığı için İskan Belgesi alınamıyorsa, mevcut projeye uygun hale getirilmesi gibi zor ve maddi yük çıkaracak çözümlerle karşı karşıya kalınabilir.

*5 yıl süresince iskan belgesi alınmayan yapılara para cezası veya yıkım kararı yetkisi belediyededir. İskan Belgesi olmayan binada oturmak da cezaya tabidir.

*Elektrik, su gibi faturalar İskan Belgesi olmayan bina hala inşaat olarak gözüktüğünden; şantiye tarifesi ile 2 katı şeklinde faturalandırılır.

*Kentsel dönüşüme girecek bir İskan Belgesiz  bina, yine bu süreçte kat irtifakı yüzünden çok ciddi sorunlar yaşanmasına neden olacaktır.

Benzer Yazımız  Eski Windows Patronu, iPad Pro'dan Masaüstü Bilgisayar Yaptı

İskan Belgesi (Yapı Kullanma İzin Belgesi) için gerekli olan evraklar nelerdir?

İskan Belgesi için pek çok evrak istendiği yazılır, listelenir fakat bu konudaki son noktayı 03.07.2017 tarihli 30113 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ nde Madde 65’ i aynen paylaşarak son noktayı koymak istiyoruz.

Yapı kullanma izinlerinde başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin esaslar

MADDE 65 – (1) Yapı kullanma izinlerine ilişkin başvurularda, başvuru sahibinin dilekçesi veya idare tarafından hazırlanmış matbu form ile yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğuna, uygun malzeme kullanılıp kullanılmadığına ve yapının kullanılmasında fen ve sağlık bakımından mahsur görülmediğine ilişkin fenni mesul veya yapı denetim kuruluşu raporları ile birlikte enerji kimlik belgesi ve yapının fotoğrafları dışında herhangi bir belge istenmez.

(2) Yapı kullanma izni vermeye yetkili idarenin görevi gereği kendisinde bulunan bilgi ve belgeler ile daha önce başvuru sahibinden alınarak kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği başvuru sahibi tarafından beyan edilen belgeler yeniden istenmez.

(3) Diğer idarelerin elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erişim için gerekli bilgiler istenebilir.

(4) Yapı ruhsatına ilişkin bilgilerin Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) bulunması halinde söz konusu bilgiler buradan temin edilir. KPS üzerinden erişilebilen bilgiler yapı sahipleri veya vekillerinden istenmez.

(5) Yapı kullanma izin belgesi verilmesine ilişkin işlemler sırasında ilgili yapıya ait numarataj veya kanal bağlantısı yapılmasına ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulması halinde bu bilgiler belediyelerin numarataj veya kanal işlemlerinden sorumlu birim veya kurumları tarafından ilgili idareye elektronik ortamda sunulur.

(6) Başvuru sahiplerinden numarataj veya kanal işlemlerine ilişkin belge istenmez. Belediyelerin numarataj ve kanal işlemlerinden sorumlu birim veya kurumları söz konusu bilgileri elektronik ortamda kayıt altına almakla ve yapı kullanma izni vermeye yetkili idarelerle paylaşmakla yükümlüdür.

Benzer Yazımız  Hem Küçük Hem Şık 12 Mini PC

(7) Yapı kullanma izni vermeye yetkili idarece, birinci fıkrada belirtilenler haricinde başvuru sahibinden; kullanılan malzemenin irsaliye ve faturası, doğalgaz uygunluk belgesi, yangın güvenlik (itfaiye) raporu, sığınak raporu, emlak alım vergisi ve ilişik kesme belgesi, yapı denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilen temel, toprak ve ısı yalıtım vizeleri başta olmak üzere herhangi bir vize işlemi için ilgili idarece hazırlanacak onay belgesi, çevre düzenine ilişkin yazı, işgaliye borcu olmadığına ilişkin yazı, vergi dairelerinden vergi borcu olmadığına ilişkin belge, belediye tarafından alınan vergi ve harçların makbuzları ve buna benzer belgeler de istenmez.

(8) İlgili idareler, bu maddede yapı kullanma izin belgesi için öngörülen elektronik ortamda veri paylaşımına ilişkin tedbirleri almak ve bu verileri yapı kullanma izni vermeye yetkili idarelerin erişimine açmakla yükümlüdür.

Özetlemek gerekirse, istenen 4 belge vardır:

*İskan Belgesi başvurma dilekçesi,

*Yapı Denetim Kuruluşu raporları,

*Enerji Kimlik Belgesi,

*Bina Cephe Fotoğrafları (13*18 cm ebatlarında)

Yapı Ruhsatı gerekmeyen inşai faaliyeler

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ nin 59. Maddesine göre; basit tamir ve tadiller, balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, pergola, çardak/kameriye ve benzerlerinin yapımı ile bölme duvar, bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak, çatı ve benzeri elemanların tamiri ve pencere değişimi ruhsata tabi değildir.

İMAR BARIŞI ile İskan Belgenize kavuşun!

Tüm bu başınızı ağrıtacak sorunları ortadan kaldıracak ve 2017’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca başlatılan ve İmar Barışı’ na e-devlet üzerinden kayıt yaptırılabilirsiniz. Bu sayede önceden alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları da iptal edilecek, kat irtifak tapusu olanlar kat mülkiyeti tapusuna geçiş yapabilecek, 31.12.2017 öncesinde yapılan eşitli sorunlar yaşayan tüm yapılara başvuru imkanı sağlanacak, konut olarak yapılmış bir yapının ticaret amacıyla kullanan kısmı da ayrıca beyan edilebilecek, tapusu olmayan gecekondulara İskan Belgesi sağlanması gibi pekçok çözüm sunulacaktır.

Benzer Yazımız  Özel Verilerin İhlal Edilmesi Şifre Yöneticilerine Olan İlgiyi Arttırıyor

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz